Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas

Gynybos štabas

Veikimo laikas 2008 m. balandžio 23 d.–dabar
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Būstinė Vilnius
Vadovybė
Viršininkas gen. mjr. Mindaugas Steponavičius
Vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Darius Marozas

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas – struktūrinis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų padalinys dalinys, pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui.[1]

Gynybos štabas vykdo operacinio planavimo funkcijas, planuoja ir koordinuoja jungtines operacijas, jungtinius mokymus, taip pat operacinį gynybos planavimą - rengia ginkluotos gynybos koncepcijas ir planus, o nuo 2018 m. sausio 1 d. papildomai dalyvauja ir strateginio lygmens gynybos planavime: rengia trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius planus, Lietuvos kariuomenės plėtros planus, konsoliduoja jos veiklą ir priskirtus resursus.

Gynybos štabo tikslas – sudaryti sąlygas užtikrinti strateginio lygmens vadovavimą kariuomenei, kariuomenės vadui vykdant nustatytas funkcijas.

Istorija redaguoti

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. gegužės 21 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta laikinoji štabo struktūra, etatai, paskirtas štabo viršininkas – departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas. 1992 m. vasario 3 d. atkurta Krašto apsaugos ministerija, ir štabas, pavadintas Jungtiniu štabu, tapo ministerijos padaliniu. 1993 m. Jungtinis štabas pertvarkytas į Ginkluotųjų pajėgų štabą, 1994 m. – į Lietuvos kariuomenės Generalinį štabą, 1996 m. – į Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabą, 2008 m. – į Lietuvos kariuomenės Jungtinį štabą. [2]

2008 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko įsakymu įsteigtas (perėmus Gynybos štabo nestrategines funkcijas) Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas. 2008 m. gruodžio 8 d. patvirtinta Krašto apsaugos Gynybos štabo struktūra. Įsteigus Lietuvos kariuomenės Jungtinį štabą, operacinio lygmens planavimas iš Gynybos štabo perleistas pastarajam.[3][1]

Nuo 2018 m. sausio 1 d. reorganizuotas Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas oficialiai pervadinamas į Lietuvos kariuomenės Gynybos štabą.

Išnašos redaguoti

  1. 1,0 1,1 Jungtinis štabas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2023-07-28.
  2. Gynybos štabas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2023-07-28.
  3. Krašto apsaugos ministerijoje naikinamas Gynybos štabas. lrytas.lt. Nuoroda tikrinta 2023-07-28.

Nuorodos redaguoti