Lietuvos istorija (enciklopedinis žinynas)

Lietuvos istorija20112016 m. MELC išleistas 2 tomų mokslinis informacinis leidinys apie Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų iki XXI a. pradžios.[2] Sudarytojai – Eugenijus Manelis ir Antanas Račis.

Žinyno I ir II tomai (viršelio dailininkas Albertas Broga)[1]

Atrinkus, papildžius ir atnaujinus Visuotinės lietuvių enciklopedijos Lietuvos istorijos ir su ja susijusius straipsnius, leidinyje glaustai pateikiami tokie istorijos straipsniai:

  • Ikiistorinius laikus siekia stovyklavietės, senovės gyvenvietės, piliakalniai, kapinynai, šventvietės ir juose archeologų aptikti radiniai. Aprašomas ir nuo tų laikų žinomas etnografinis paveldas.
  • Be Lietuvos valstybės istorijos ir su ja susijusių straipsnių, kurie sudaro žinyno pagrindą, pateikiami straipsniai apie miestų, miestelių ir kai kurių kaimų istoriją.
  • Yra straipsnių apie su istorija susijusias mokslo ir kultūros įstaigas: archyvus, mokyklas, muziejus, istoriškai reikšmingas spaustuves.
  • Aprašomos Lietuvos politinės partijos, lietuvių ir kitų iš seno Lietuvoje gyvenančių tautų, taip pat užsienio lietuvių, visuomeninės bei religinės organizacijos.
  • Plačiai nušviečiama Lietuvos ir kitų valstybių santykių raida, pateikiama duomenų apie kitose valstybėse gyvenančius lietuvius.
  • Daug straipsnių skiriama lietuvių etninių žemių ir Mažosios Lietuvos istorijai (archeologijos paminklai, gyvenviečių istorija, prūsų ir lietuvininkų kultūrinis palikimas).
  • Be Lietuvos istorikų ir kitų tautų mokslininkų, tyrusių Lietuvos istoriją, pateikiami valstybės ir visuomenės veikėjų, knygnešių, Nepriklausomybės karo dalyvių, partizanų ir kitų pasipriešinimo sovietiniam ir nacių režimui dalyvių, Vasario 16-osios Akto ir Kovo 11-osios Akto signatarų biografiniai straipsniai.[3]

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti