Lietuvos ekonomistų asociacija

Lietuvos ekonomistų asociacija – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti ekonominį išsilavinimą turinčius asmenis arba ekonomistus praktikus, studentus ar jų formalizuotas grupes Lietuvoje ir užsienyje.

Istorija redaguoti

Įkurta 1990 m. kaip Ekonominių studijų draugijos, veikusios 19291940 m. ir Ekonomistų draugijos, veikusios 19341940 m. veiklos tesėja, perregistruota 1996 m. Nuo 1992 m. Tarptautinės ekonomistų asociacijos (International Economic Association), įkurtos 1950 m. narė.

Veikla redaguoti

Veiklos pagrindinis tikslas – plėtoti ekonominę teoriją formuojant nacionalinę ekonomikos politiką, telkiant ekonomistų kūrybines galias, ginti jų profesinius interesus. Veiklos sritys: mokslinio tyrimo darbai, ūkio praktikos analizė, ekonominė informatika, konsultacinė, ekspertinė veikla, vadyba, profesinis švietimas, mokymas, ekonominė etika, kvalifikacijos kėlimas, ryšiai su užsieniu, kultūrinė, mokslinė, švietėjiška pagalba ir kita. 2006 m. buvo apie 500 narių, atstovaujančių beveik visiems Lietuvos Respublikos regionams ir įvairioms šalies ūkio šakoms.

Struktūra redaguoti

Lietuvos ekonomistų asociacija turi padalinius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Druskininkuose. Veikia Pramonės, ekonomikos mokslo tyrimų, Ryšių su užsieniu, ekonominės analizės, Mokslo ir universitetinės, Besimokančio jaunimo ir kitos komisijos.

Asociacijai vadovauja valdyba, kurios narių skaičių nustato ir renka suvažiavimas, valdybai vadovauja prezidentas.[1]

Prezidentai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos ekonomistų asociacija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 216 psl.