Lietuvos administracinė teisė

Lietuvos administracinė teisė - Lietuvos viešosios teisės šaka, nacionalinė administracinė teisė.

Teisės šaltiniaiKeisti

Lietuvoje pamatinis administracinės teisės norminis aktas – LR viešojo administravimo įstatymas.

Administracinių nusižengimų srityje veikia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Anksčiau - Lietuvos TSR ATPK.

Proceso teisėKeisti

Lietuvoje veikia specializuoti 2 pakopų administraciniai teismai (apygardų teismai bei LVAT). Jų veiklą reguliuoja LR administracinių bylų teisenos įstatymas (iki kol bus priimtas bei įsigalios LR administracinio proceso kodeksas).

Teisės mokslasKeisti

Administracinę teisę Lietuvoje tiria VU, MRU, VDU, Teisės instituto mokslininkai:

LiteratūraKeisti