Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas

1961 m. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas – sovietų okupacijos laikotarpiu priimtas baudžiamasis teisynas, Lietuvos teritorijoje taikytas baudžiamosios teisės sąvadas (baudžiamasis kodeksas). Parengtas kaip TSRS modelinis kodeksas, patvirtintas TSRS respublikose.

Istorija redaguoti

1940 m. birželį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Respublikos teritorijoje gruodžio 1 d. buvo įvestas galioti RTFSR Baudžiamasis kodeksas. Okupacinėms struktūroms buvo reikalinga turėti „nacionalinius“ įstatymus, kurie būtų priderinti atitinkamos okupuotos valstybės teritorijoje, būtų laikomi kaip „savi“, nacionaliniai, o ne ir toliau galiotų centrinių TSRS institucijų priimti norminiai teisės aktai.

1961 m. birželio 26 d. buvo priimtas naujasis – LTSR Baudžiamasis kodeksas. Šis baudžiamasis teisynas XX a. Lietuvos teritorijoje galiojo ilgiausiai. Jame griežčiausia – mirties bausmė – buvo numatyta už 18 valstybinių, kitų nusikaltimų bei 16 karinių nusikaltimų.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo paliktas galioti sovietinis Baudžiamasis kodeksas (recepuotas), tačiau buvo ne kartą tobulintas vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2000 m. rugsėjo 26 d. Seimo priimtu įstatymu įsigaliojo naujasis Baudžiamasis kodeksas. Senasis kodeksas neteko galios.

Šaltiniai redaguoti