Lietuvos TSR liaudies dailininkas

LTSR liaudies dailininkas – aukščiausio lygmens Lietuvos TSR garbės vardas, kuris būdavo suteikiamas sovietmečiu pasižymėjusiems dailės (tapyba, skulptūra, grafika ir pan.) veikėjams. Sprendimą dėl šio garbės vardo suteikimo priimdavo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas.

Lauretai redaguoti

Iki 1985 metų buvo apdovanoti šie menininkai:

Metai Vardas
1956 Petras Aleksandravičius
1973 Robertas Antinis (1898)
1984 Juozas Balčikonis (1924)
1976 Konstantinas Bagdonas
1972 Marija Cvirkienė
1985 Feliksas Daukantas
1978 Silvestras Daukantas
1970 Povilas Galaunė
1981 Vincentas Gečas
1964 Antanas Gudaitis (1904)
1957 Juozas Jankus
1977 Gediminas Jakūbonis
1960 Vytautas Jukūnas
1985 Vladimiras Karatajus
1965 Juozas Kėdainis
1977 Stasys Krasauskas
1969 Antanas Kučas
1960 Jonas Kuzminckas
1963 Vytautas Mackevičius
1969 Jonas Mikėnas
1960 Juozas Mikėnas
1977 Kazys Morkūnas (1925)
1954 Vytautas Palaima
1965 Napoleonas Petrulis
1951 Petras Rimša
1979 Augustinas Savickas
1975 Algimantas Stoškus
1975 Liudvikas Strolis
1971 Jonas Surkevičius
1958 Jonas Šileika
1972 Kazys Šimonis
1974 Domicėlė Tarabildienė
1956 Petras Vaivada
1976 Sofija Veiverytė
1973 Bronius Vyšniauskas
1979 Irena Žebenkienė
1954 Antanas Žmuidzinavičius

Šaltiniai redaguoti

  • Lithuania: An Encyclopedic Survey. 1986. pusl. 423-424.