Lietuvos TSR archeologijos atlasas

Lietuvos TSR archeologijos atlasas – susistemintų archeologinių paminklų grupių ir radinių sąvadas, kurį 19741978 m. leido Istorijos institutas Vilniuje kaip leidinių seriją.

Antrasis leidinio tomas, 1975 m.

Atlase pateikiami apžvalginiai straipsniai ir paminklų sąrašai su išsamiais aprašymais, santraukos rusų ir vokiečių kalbomis, literatūros sąrašas. Spausdino leidykla „Mintis“. Išėjo 4 knygos (1 ir 2 iliustruotos):[1]

  • I t. – Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, su žemėlapių priedu, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 1974 m.
  • II t. – Piliakalniai, atsakingasis redaktorius Adolfas Tautavičius, 1975 m.
  • III t. – I a. – XIII a. pilkapynai ir senkapiai, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 1977 m.
  • IV t. – I a. – XI a. radiniai, atsakingasis redaktorius Adolfas Tautavičius, 1978 m.

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 340 psl.