Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (LR MAĮ) - mokesčio įstatymas, įstatymo lygmens Lietuvos norminis mokesčių teisės aktas.

PaskirtisKeisti

LR MAĮ:

  • nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus,
  • įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą,
  • nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo bei mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką.

Priimtas 1995 m.

StruktūraKeisti

Įstatymą sudaro XI skyrių ir priedas. Iš viso - 170 straipsnių[1].

ŠaltiniaiKeisti