Lietuvos Respublikos komercinis kodeksas

Lietuvos Respublikos komercinis kodeksas - įstatymo projektas, kuriuo buvo planuojama susisteminti Lietuvos komercinę teisę (rengtas Komercinis kodeksas).

Istorija redaguoti

Kodeksą rengti nutarė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Jis Patvirtinti darbo grupę Lietuvos Respublikos komercinio kodekso projektui rengti. Nustatė, kad ši darbo grupė Komercinio kodekso projektą turi parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos komisijai ne vėliau kaip iki 1992 m. kovo 1 dienos. Patvirtino 60 000 rublių darbų sąmatą. Už darbus buvo apmokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ekonominei ir teisinei reformai įgyvendinti, pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo patvirtintus nuostatus.

Kodekso projektas nebuvo baigtas rengti, neužregistruotas. Buvo nuspręsta atsisakyti teisės dualizmo ir apjungti komercinę bei civilinę teisę viename Kodekse. Šis buvo priimtas 2000 m. (žr. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas).

Darbo grupė redaguoti

Nariai - Vilniaus universiteto (VU) Teisės ir Ekonomikos fakultetų mokslininkai:

Šaltiniai redaguoti

  1. Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos komercinio kodekso projektui rengti sudarymo (1991-11-20 Priėmė - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas)