Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras - Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vadovas.

TeisėsKeisti

Generalinis prokuroras (jo pavaduotojai) turi teisę dalyvauti rengiamuose Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir LR Vyriausybės posėdžiuose, siūlyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato pirmininkui nagrinėti įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo teismuose praktiką, dalyvauti nagrinėjant šiuos klausimus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato posėdžiuose ir pareikšti savo nuomonę.

Skyrimas ir atleidimasKeisti

Generaliniu prokuroru ir jo pavaduotoju gali būti skiriamas asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 35 metų, nepriekaištingos reputacijos, moka valstybinę lietuvių kalbą, turi Lietuvos Respublikos pilietybę, turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir yra įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turi ne mažesnį kaip 10 metų tarnybos prokuroru ir (arba) teisėjo arba kito teisinio darbo stažą.

Generalinį prokurorą 7 metams skiria ir iš pareigų atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Generalinis prokuroras į tas pačias pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Generalinio prokuroro pavaduotojus skiria ir iš pareigų atleidžia Respublikos Prezidentas generalinio prokuroro teikimu. Generalinio prokuroro pavaduotojų įgaliojimų trukmė yra susieta su generalinio prokuroro įgaliojimų trukme. Nutrūkus generalinio prokuroro įgaliojimams arba atleidus jį iš pareigų, generalinio prokuroro pavaduotojai pareigas eina tol, kol įstatymų nustatyta tvarka paskiriamas kitas generalinis prokuroras.

Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei perskaitydami LR prokuratūros įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą tekstą. Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų priesaiką priima Respublikos Prezidentas.

Generalinio prokuroro įgaliojimai nutrūksta, kai:

  • pasibaigia įgaliojimų laikas arba generalinis prokuroras sulaukia 65 metų;
  • generalinis prokuroras miršta;
  • generalinis prokuroras išrenkamas į kitas pareigas arba jo sutikimu perkeliamas į kitą darbą.

Generalinio prokuroro pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, kai:

  • nutrūkus generalinio prokuroro įgaliojimams arba atleidus jį iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka paskiriamas kitas generalinis prokuroras;
  • generalinio prokuroro pavaduotojas sulaukia 65 metų;
  • generalinio prokuroro pavaduotojas miršta;
  • generalinio prokuroro pavaduotojas išrenkamas į kitas pareigas arba jo sutikimu perkeliamas į kitą darbą.

Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojas atleidžiami iš pareigų, kai:

Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų tarnybos ypatumaiKeisti

Generalinis prokuroras (jo pavaduotojas) prokurorams yra aukštesnysis prokuroras (LR prokuratūros įst. 23 str. 1 d.).

Generalinis prokuroras Generalinės prokuratūros, teritorinių prokuratūrų, generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų, prokurorų kompetenciją nustato įsakymu patvirtindamas Kompetencijos nuostatus.

Generaliniam prokurorui ir jo pavaduotojams netaikomos LR prokuratūros įstatymo 25 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio, 30 straipsnio 3 dalies, 31–34, 36, 37 straipsnių, 39 straipsnio 3 dalies, 40–44 straipsnių, 45 straipsnio 1–6 dalių, 46, 48 straipsnių ir 53 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Pasibaigus įgaliojimams, generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai turi teisę į laisvas prokuroro pareigas[1].

ŠaltiniaiKeisti

  1. LR prokuratūros įstatymas (Statusas: Aktuali 2010-06-03)