Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (LR EEĮ) - Seimo 2000 m. liepos 20 d. priimtas įstatymas (Nr. VIII-1881), nustatantis elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus, taip pat elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius bei sąlygas, skatinančias konkurenciją elektros energetikos sektoriuje. Įstatymą sudaro 12 skirsnių, 51 straipsnis ir įstatymo priedas. Lietuvos energetikos teisės srities teisės norminis aktas.

TikslaiKeisti

Pagrindiniai šio įstatymo tikslai (LR EEĮ 3 str.):

  • nustatyti elektros energetikos sektoriaus subjektų teises, pareigas ir tarpusavio santykius;
  • sukurti teisines sąlygas konkurencija pagrįstai elektros energijos rinkai funkcionuoti, sąžiningos konkurencijos tarp gamintojų ir tiekėjų principams įtvirtinti;
  • užtikrinti ir skatinti elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo efektyvumą;
  • užtikrinti saugų ir patikimą elektros energetikos sistemos funkcionavimą, energijos gamybą, perdavimą ir skirstymą;
  • užtikrinti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir nustatyti objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje;
  • skatinti elektros energijos vidaus rinkos plėtrą, elektros energijos eksportą, modernizuoti technines rinkos įgyvendinimo priemones, užtikrinti kainodaros aiškumą ir skaidrumą;
  • sukurti tinkamas sąlygas investicijoms į elektros energetikos sektorių;
  • skatinti aplinkai nekenksmingų elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo technologijų plėtrą.

NuorodosKeisti