„Lietuvis“ – Lietuvių tautininkų sąjungos visuomenės, politikos, mokslo ir literatūros laikraštis, ėjęs 19241928 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido „Tautininko“ bendrovė. Pirmasis numeris išėjo 1924 m. lapkričio 14 d. Iš pradžių buvo savaitraštis, nuo 1927 m. – dienraštis. [1]

Rašė ekonomikos, švietimo, teisės, kalbos, politikos klausimais. 1928 m. vasario 1 d. prijungtas prie Kaune atkurto laikraščio „Lietuvos aidas“.

Bendradarbiavo: Vytautas Alantas, Bronė Buivydaitė, Valentinas Gustainis, Vincas Krėvė, Donatas Malinauskas, Pranas Mašiotas, Ona Pleirytė-Puidienė, Antanas Vienuolis, Antanas Vireliūnas ir kiti.

Atsakingieji redaktoriai: O. Ambraziejūtė, E. Mėlynaitė, E. Sidaravičienė, faktiškai redagavo Petras Vaičiūnas, Antanas Smetona, Augustinas Voldemaras, Liudas Noreika, Izidorius Tamošaitis.[2]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 277 psl.
  2. Vytautas ŽeimantasLietuvis 2. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 148 psl.