Lietuvių tauta (žurnalas)

Lietuvių tauta – Lietuvių mokslo draugijos raštai, tęstinis mokslinis žurnalo tipo leidinys, leistas 19071936 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Spausdino M. Kuktos spaustuvė ir spaustuvė „Ruch“ Vilniuje. Išėjo 5 knygos po 3-4 dalis (sąsiuvinius).

Spausdinti draugijos narių pranešimai, studijos Lietuvos istorijos, archeologijos, kalbotyros, tautosakos, literatūros istorijos, teisės ir kitais klausimais. Paskelbti J. Basanavičiaus, M. Biržiškos, K. Būgos, K. Griniaus, M. Gustaičio, J. Yčo, J. Jablonskio, A. Janulaičio, P. Karazijos, P. Leono, S. Matulaičio, J. Totoraičio, J. Tumo-Vaižganto, E. Volterio ir kitų Lietuvos bei užsienio mokslininkų darbai.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 280 psl.