Lietuvių balsas (Rusija)

Lietuvių balsas – katalikiškos orientacijos savaitraštis, ėjęs 1915 m. rugpjūčio 19 d. – 1918 m. vasario mėn. Petrograde (iki 1917 m.) Voroneže.

Istorija redaguoti

Leido Martynas Yčas ir Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Nuo 1917 m. Tautos pažangos partijos leidinys. Spausdino Lietuvių spaustuvė Petrograde, Voroneže. Išėjo 195 numeriai.

Bendradarbiavo Blažiejus Česnys, L. Daukša, Jurgis Dovydaitis, Ignas Jurkūnas, Adolfas Klimas, Jurgis Savickis, Petras Šalčius ir kt.

Redagavo Martynas Yčas, Liudas Noreika, Konstantinas Šakenis, Juozas Vokietaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 279 psl.