Lietuvių archyvas

Lietuvių archyvas – Studijų biuro, kurį 1941 m. rudenį įsteigė Antanas Bružas ir Juozas Senkus leidinys apie pirmąją TSRS okupaciją bei jos terorą, ėjęs 19411943 m. Lietuvoje.

Istorija redaguoti

Lietuvoje išleisti 4 tomai. Pirmuosius suredagavo Juozas Balčiūnas-Švaistas, Petras Tarulis, ketvirtąjį – Petras Babickas. 1943 m. pabaigoje redagavimą perėmęs Jonas Leonavičius dalį išvežtos medžiagos 19501951 m. paskelbė laikraštyje „Dirva“, 19501951 m. laikraštyje „Naujienos“. JAV 1952 m. perspausdintas 3 tomas.

Leidinyje buvo spausdinama dokumentinė medžiaga iš archyvų bei įstaigų, autentiški pareiškimai žmonių, dirbusių įvairiose įstaigose, pranešimai, studijos apie įvairių gyvenimo sričių padėtį sovietinės okupacijos laikotarpiu. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 279 psl.