Lietuviška ceitunga

Lietuviška ceitunga (Lietuwißka Ceitunga, Lietuwiška ceitunga) – seniausias Lietuvoje Klaipėdos krašto lietuviškų žinių laikraštis, 18771940 m. ėjęs Klaipėdoje.

Pirmasis numeris, 1877 m. gruodžio 4 d.

Istorija

redaguoti

Įsteigė Martynas Šernius ir Heinrichas Holcas. 18781900 m. savaitinis, 19001913 m. – dvisavaitinis, 19131931 m. ėjo tris kartus per savaitę, nuo 1932 m. – dienraštis. 19051940 m. spausdino Zyberto spaustuvė. Laikraštis turėjo priedų, tarp jų: „Beilage zu der Lietuviszka ceitunga“, „Kalėdų pridėtka“, „Laukininkų prietelis“ (18961900 m.), „Laukininkas“ (19291939 m.), „Lietuvos ūkininkas“ (1900 m., atsakingasis redaktorius A. Jodaitis, išėjo 10 numerių.), „Naujausi vaizdai iš viso svieto“, „Priedas Lietuviškos ceitungos“, „Pridėjimas prie Lietuviškas ceitungas“, „Pridėtka prie Lietuviškos ceitungos“, „Šventai dienai“ (19321939 m.). Tiražas 700–800 egz. (1912 m.). [1]

Gotišku šriftu spausdintas laikraštis nušvietė Klaipėdos ir Klaipėdos krašto žmonių gyvenimą, rašė apie naujausius įvykius Lietuvoje, Vokietijoje, įvairiose užsienio šalyse, skelbė publikacijas apie Lietuvos praeitį, tradicijas, kalbą. Įvairios tematikos rašiniai buvo skelbiami ir gausiuose leidinio prieduose. Po 1883 m. išryškėjo germanizatoriška tendencija; iki 1918 m. daugiausia reiškė Vokietijos nacionalinės liberalų partijos interesus.[2] Atsvarui 18901923 m. Tilžėje Mauderodės spaustuvė leido prolietuvišką laikraštį „Nauja lietuviška ceitunga“.

Bendradarbiai

redaguoti

Iki 1883 m. bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas, Jurgis Zauerveinas. Paskelbė straipsnių apie lietuvių kalbą, tradicijas, Lietuvos istoriją. Jame 1879 m. išspausdintas J. Zauerveino eilėraštis „Lietuvninkai mes esam gimę“, tapęs Mažosios Lietuvos himnu. Laikraščiui rašė Kristupas Jedinaitis, Simonas Norkus, Ieva Simonaitytė.

Redaktoriai

redaguoti
  • Martynas Šernius – 1878–1904 m. redagavo, iki 1894 m. ir leido.
  • J. Šmitas, K. Skroblis, M. Kukys, J. Jodaitis, M. Matutis, D. Jokušys, R. Zybertas, H. Gelharas.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 278 psl.
  2. Genovaitė Burneikienė, Albertas RuzgasLietuviška ceitunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 149 psl.