Lietuvai pagražinti draugija

Lietuvai pagražinti draugija (LPD) – 19211940 m. veikusi ir 1995 m. atkurta visuomeninė organizacija.

Veikla 1921–1940 metais redaguoti

Draugija įkurta 1921 m. balandžio mėn. Kaune Lietuvos šviesuolių: kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, prof. Povilo Matulionio, teisingumo ministro ir Valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingo, Eugenijaus Kubiliaus, prof. Tado Ivanausko, Liudo Vailionio ir kt. iniciatyva. Draugijos Centro valdybos pirmininku išrinktas J. Tumas-Vaižgantas. Draugija kvietė visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą.

1921–1940 m. Draugija atliko visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto gražinimo darbą. Kasmet draugija skelbė medelių sodinimo dienas. Vėliau rūpinosi paukščių globa, rengė inkilų kėlimo į medžius išvykas. 1925 m. sudaryti gamtos ir paminklų apsaugos komitetai. 1925 m. birželio 28 d. LPD organizavo tautos suvažiavimą Veliuonoje, 1930 m. Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimą. Didžiulį darbą draugija atliko statant paminklus Vytautui Didžiajam ir iškilmingai keliaujant po kraštą jo paveikslui. Draugijos rūpesčiu ir iš surinktų aukų buvo sutvarkytas Gedimino kalnas Veliuonoje, Birutės kalnas Palangoje, daktaro Jono Basanavičiaus parkas Kaune. Draugija rinko eksponatus projektuojamam Oro muziejui Kaune. Per savo skyrius (1926 m. jų buvo 30) rūpinosi miestelių aikščių ir sodų, mokyklų darželių, kapinių priežiūra. 1937 m. išleido almanachą, skirtą Vytautui Didžiajam. Draugijos nariai skaitė paskaitas per radiją, spausdino straipsnius periodiniuose leidiniuose, išleido vienkartinių leidinių.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940 m. Liaudies vyriausybės uždaryta.[1]

LPD atkūrimas ir tolesnė veikla redaguoti

    Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimą inicijavo 1989 m įkurta laikraščio "Tėviškės gamta" redakcija, kuri 1995 m. gegužės mėn. 5(71) numeryje paskelbė išsamią archyvinę medžiagą apie šią visuomeninę organizaciją ir redakcinį straipsnį, pavadintą "Lietuvai pagražinti draugija 1921 - 1940 m.: atkurkime ir dirbkime."

Lietuvai pagražinti draugija atkurta Lietuvos nusipelniusio gamtosaugininko, žurnalisto, laikraščio "Tėviškės gamta" vyr. redaktoriaus Juozo Stasino, Vilniaus Arkikatedros klebono, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, prof. Angelės Vyšniauskaitės, prof. Karolio Jankevičiaus, muziejininkės Birutės Federavičienės, akademiko Alfonso Merkio, aktoriaus Tomo Vaisietos, poeto Mykolo Karčiausko, dr. Petro Zajančkausko, rašytojo Gedimino Isoko, ekologo Rapolo Liužino, miškininkų Juozo Dingelio ir Juliaus Aukštaičio bei kitų entuziastų pastangomis.

Draugijos Atkuriamoji konferencija, įvykusi 1995 m. birželio mėn. 23 d. tuometiniuose Vilniaus menininkų rūmuose (dabar Lietuvos Respublikos Prezidentūra) išrinko Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybą, priėmė įstatus, kuriuos 1995 m. rugpjūčio mėn. 02 d. įregistravo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras J. Prapiestis.

Atkuriamoji konferencija Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininku išrinko monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, Centro valdybos pirmininku miškininką Juozą Dingelį. Centro valdybos pirmininko pavaduotojais išrinkti: prof. Angelė Vyšniauskaitė, laikraščio "Tėviškės gamta" vyr. redaktorius Juozas Stasinas ir viešosios įstaigos "Grunto valymo technologijos direktorius Rapolas Liužinas. Vėliau Draugijos Garbės pirmininku išrinktas ir poetas Justinas Marcinkevičius.

Atkurtoji Lietuvai pagražinti draugija plečia savo veiklą: įkurti 63 skyriai, kurie jungia daugiau kaip 4000 narių. Draugija dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: 1) visuomenės dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymas; 2) kraštotvarka, aplinkosauga, ekologinis švietimas, gamtos ir kultūros paminklų apsauga. Ši visuomeninė organizacija toliau intensyviai dirba, stengdamasi užgydyti patirtas tautos kultūrinio paveldo žaizdas: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, žemės dienos minėjimai, paukščių sutikimo šventės ir kt.

Valdybos pirmininkai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvai pagražinti draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 147 psl.

Nuorodos redaguoti