Liaudies vyriausybė

Liaudies vyriausybė1940 m. birželio 17 d. Respublikos Prezidento pareigas einančio Antano Merkio (Vladimiro Dekanozovo nurodymu) paskirtas marionetinis ministrų kabinetas.[1] Tų pačių metų rugpjūčio 25 d. pakeista Lietuvos TSR liaudies komisarų taryba.

Liaudies vyriausybė. Iš kairės: Matas Mickis, Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Venclova, Justas Paleckis, Povilas Pakarklis, Ernestas Galvanauskas, Leonas Koganas, Vincas Vitkauskas. 1940 m. birželio 17 d.

Nariai redaguoti

Ministras Pirmininkas (einantis prezidento pareigas) Justas Paleckis
Ministro pirmininko pavaduotojas (einantis ministro pirmininko pareigas) ir
užsienio reikalų ministras
Vincas Krėvė-Mickevičius
Krašto apsaugos ministras Vincas Vitkauskas
Teisingumo ministras Povilas Pakarklis
Finansų ministras Ernestas Galvanauskas
Žemės ūkio Matas Mickis
Sveikatos apsaugos ministras Leonas Koganas
Švietimo ministras Antanas Venclova
Vidaus reikalų ministras Mečislovas Gedvilas

Šaltiniai redaguoti