Liaudies sveikata – mėnesinis darbo žmonių sveikatos žurnalas, leistas 19401941 m. Kaune.

Istorija redaguoti

1940 m. Nr. 1-5 išiėjo kaip nemokamas mėnesinis liaudies sveikatos laikraštis. Leido Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos sanitarinės propagandos skyrius, Nr.2-4 – Sveikatos apsaugos liaudies komisariato sanitarinės propagandos skyrius, kitus – Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos komisariato Sanitarinio švietimo skyrius. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 10 numerių. Tiražas 1940 m. – 400 000 egz., 1941 m. – 20 000 egz.

Bendradarbiavo Juozas Bagdonas, Petras Baublys, Vytautas Girdzijauskas, J. Marcinkus, J. Martinaitis, A. Miliauskas, P. Neverauskas, J. Savickas, J. Šimkus ir kt. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 272 psl.