Leonas Gustaitis (1897 m. rugpjūčio 7 d. Jiestrakyje1942 m. balandžio 4 d. Karagandoje, Kazachija) – Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas.

Biografija

redaguoti

1908 m. baigė pradžios mokyklą. 19121915 m. studijavo ir baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo. 1917 m. apsigyveno Gudžiūnų valsčiuje, mokytojavo Devynduonių pradinėje mokykloje. 1918 m. lankė mokytojų kursus, kuriuose kartu dėstė lietuvių kalbą.

Nuo 1919 m. kovo 28 d. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą, suteiktas leitenanto laipsnis. 1920 m. gruodžio mėn. – 1922 m. balandžio mėn. ir 1923 m. liepos mėn. – 1926 m. 6-ojo pėstininkų pulko kuopų vadas. 1920 m. vasario – gruodžio mėn. dalyvavo kautynėse su Lenkijos kariuomenės daliniais ties Turmantu, Seinais, Varėna, Trakais. 1921 m. vyresnysis leitenantas. 1922 m. balandžio mėn. – 1923 m. liepos mėn. pulko adjutantas. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1926 m. rugsėjo mėn. – 1927 m. gruodžio mėn. 9-ojo pėstininkų pulko vyresnysis karininkas, kuopos vadas.[1]

1927 m. kapitonas. Nuo 1927 m. gruodžio mėn. Karo mokslo valdybos vadovėlių rengėjas. 1928 m. majoras. 1932 m. baigė Italijos Generalinio štabo akademiją Turine. Nuo 1932 m. dirbo Generalinio štabo 2-ajame ir 3-ajame skyriuose, nuo 1934 m. kovo mėn. Generalinio štabo 2-ojo (žvalgybos) skyriaus viršininkas, nuo 1934 m. rugpjūčio mėn. dar ir Karo mokyklos lektorius.

1934 m. pulkininkas leitenantas. Nuo 1935 m. rugsėjo mėn. 1-ojo pėstininkų pulko vadas, 1936 m. Generalinio štabo pulkininkas. 1939 m. pulkininkas. 1939 m. pulkas, tik įsikūręs Lietuvai sugrąžintame Vilniuje gavo garbingą užduotį iškelti trispalvę Gedimino pilies bokšte. Tai atliko pats pulko vadas 1939 m. spalio 29 d. 10 val. ryto grojant pulko orkestrui, griaudžiant artilerijos saliutui. Nuo 1940 m. vasario mėn. Pirmosios pėstininkų divizijos štabo viršininkas.

Lietuvą okupavus SSRS ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo mėn. paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 179-osios šaulių divizijos štabo viršininku. 1940 m. gruodžio mėn. Vilniuje suimtas, išvežtas į Rygą, vėliau į Petropavlovską. 1941 m. rugsėjo 27 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams pataisos darbų. 1941 m. spalio 4 d. SSRS NKVD I spec. skyriaus 4-ojo poskyrio viršininko pavaduotojo įsakymu išvežtas į Karagandos lagerį. Mirė kalėjime.

Parengė kariūnams skirtą studiją „1918 m. vokiečių puolimas Vakarų fronte“. Dalyvavo karinėje spaudoje. Žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorių kolegijos narys. 1928 m. žurnalo „Karys“ redaktorius.

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Vytautas ZabielskasLeonas Gustaitis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VII (Gorkai-Imermanas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 295 psl.