Sąrašas:Lenkijos universitetai

(Nukreipta iš puslapio Lenkijos universitetai)

Lenkijos universitetai vadovaujasi 2005 m. Lenkijos aukštojo mokslo įstatymu.[1] Pagal šį įstatymą veikia kitos valstybinės ir nevalstybinės aukštosios mokyklos; katalikų ir kitų tikėjimų aukštosios mokyklos bei kunigų seminarijos jo nesilaiko.

Pagal šį įstatymą:

  • žodis universitetas gali būti naudojamas tos auštosios mokyklos pavadinime, kuri turi teisę suteikti daktaro laipsnį bent dešimtyje sričių, tame tarpe bent po du humanitarinių, socialinių arba teologinių, matematinių, fizinių, gamtos arba technikos mokslų, biologijos, medicinos, chemijos, farmacijos, žemės ūkio arba veterinarijos mokslo sričių.
  • žodžiai technikos universitetas (lenk. politechnika) gali būti naudojami tos auštosios mokyklos pavadinime, kuri turi teisę suteikti daktaro laipsnį bent dešimtyje sričių, tarp kurių bent šešios – techninės.
  • žodis universitetas, papildomas būdvardžiu, apibrėžiančiu aukštosios mokyklos profilį, gali būti naudojamas tos auštosios mokyklos pavadinime, kuri turi teisę suteikti bent šešis skirtingus daktaro laipsnius, tame tarpe bent keturi – atitinkantys mokyklos profilį.

Šiuo metu Lenkijoje veikia 43 aukštosios mokyklos, turinčios universiteto statusą (2012 m.rugpjūčio mėn. dnuomenimis):

  • 43 valstybinis universitetas (18 klasikinių universitetų ir 23 būdvardiniai universitetai),
  • 18 technikos universitetų (politechnika);
  • 2 nevalstybiniai universitetai – abu priklauso Katalikų bažnyčiai.

Valstybiniai universitetai – klasikiniaiKeisti

Universitetas Miestas Steigimo metai1 Internetinis puslapis Nuotrauka Studentų skaičius[2]
Jogailos universitetas
lenk. Uniwersytet Jagielloński
lot. Universitas Iagellonica Cracoviensis
angl. Jagiellonian University in Krakow
Krokuva 1364/1400 UJ   47,5 tūkst.
Vroclavo universitetas
lenk. Uniwersytet Wrocławski
lot. Universitas Wratislaviensis
angl. University of Wrocław
Vroclavas 1505/1702/1811 UW   36,9 tūkst.
Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas
lenk. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
lot. Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis
lot. tradicinis: Alma Mater Posnaniensis
angl. Adam Mickiewicz University in Poznań
Poznanė 1611/1919 UAM   46,8 tūkst.
Varšuvos universitetas
lenk. Uniwersytet Warszawski
lot. Universitas Varsoviensis
angl. University of Warsaw
Varšuva 1816/1915 UW   55,9 tūkst.
Marijos Curie-Sklodowskos universitetas
lenk. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
lot. Universitas Maria Curie-Skłodowska
angl. Maria Curie-Skłodowska University
Liublinas 1944 UMCS   39,5 tūkst.
Lodzės universitetas
lenk. Uniwersytet Łódzki
lot. Universitas Lodziensis
angl. University of Łódź
Lodzė 1945   39,2 tūkst.
Mikalojaus Koperniko universitetas
lenk. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
lot. Universitas Nicolai Copernici
angl. Nicolaus Copernicus University in Toruń
Torunė 1945 UMK   31,2 tūkst.
Katovicų Silezijos universitetas
lenk. Uniwersytet Śląski w Katowicach
lot. Universitas Silesia
angl. University of Silesia
Katovicai 1968   33,1 tūkst.
Gdansko universitetas
lenk. Uniwersytet Gdański
lot. Universitas Gedanensis
angl. Gdańsk University
Gdanskas 1970 UG   28,6 tūkst.
Ščecino universitetas
lenk. Uniwersytet Szczeciński
lot. Universitas Stetiniensis
angl. University of Szczecin
Ščecinas 1984 US   30,1 tūkst.
Opolės universitetas
lenk. Uniwersytet Opolski
lot. Universitas Opoliensis
angl. University of Opole
Opolė 1994 UO   15,0 tūkst.
Balstogės universitetas
lenk. Uniwersytet w Białymstoku
lot. Universitas Bialostocensis
angl. University of Bialystok
Balstogė 1997 UwB   14,3 tūkst.
Varmijos Mozūrų universitetas
lenk. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
lot. Universitas Warmiensis-Masuriensis in Olsztyn
angl. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Olštynas 1999 UWM   33,005 tūkst.
Kardinolo Stefano Višinskio universitetas
lenk. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
lot. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński
angl. Cardinal Stefan Wyszyński University
Varšuva 1999 UKSW   20,1 tūkst.
Žešuvo universitetas
lenk. Uniwersytet Rzeszowski
lot. Universitas Ressoviensis
angl. Rzeszów University
Žešuvas 2001 URz   21,7 tūkst.
Zeliona Guros universitetas
lenk. Uniwersytet Zielonogórski
lot. Universitas Viridimontanae
angl. University of Zielona Góra
Zeliona Gura 2001 UZ   16,8 tūkst.
Kazimiero Didžiojo universitetas
lenk. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
lot. Universitas Casimir Magni
angl. Kazimierz Wielki University
Bydgoščius 2005 UKW   16,1 tūkst.
Kelcų Jano Kochanovskio universitetas
lenk. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
angl. Jan Kochanowski University in Kielce
Kelcai 2011 UJK   2800021,5 tūkst.

1) Aukštosios mokyklos steigimo metai / pavadinimo į universitetas pakeitimas

Valstybiniai technikos universitetaiKeisti

Universitetas Miestas Steigimo metai Internetinis puslapis Nuotrauka Studentų skaičius[2]
Varšuvos technikos universitetas
lenk. Politechnika Warszawska
lot. Polytechnica Varsoviensis
angl. Warsaw University of Technology
Varšuva 1826/1898 (1915 PW   33,1 tūkst.
Krokuvos Stanislavo Stašico kalnakasybos ir metalurgijos akademija
lenk. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
angl. AGH University of Science and Technology
Krokuva 1919 AGH   34,2 tūkst.
Vroclavo technikos universitetas
lenk. Politechnika Wrocławska
angl. Wrocław University of Technology
Vroclavas 1910 (1945 PWr   33,8 tūkst.
Gdansko technikos universitetas
lenk. Politechnika Gdańska
lot. Polytechnica Gedanensis
angl. Gdańsk University of Technology
Gdanskas 1904 (1945 PG   24,8 tūkst.
Silezijos technikos universitetas
lenk. Politechnika Śląska
angl. Silesian University of Technology
Glivicės 1945 PŚl   28,7 tūkst.
Poznanės technikos universitetas
lenk. Politechnika Poznańska
lot. Polytechnica Posnaniensis
angl. Poznan University of Technology
Poznanė 1919 PP   20,2 tūkst.
Lodzės technikos universitetas
lenk. Politechnika Łódzka
angl. Lodz University of Technology
Lodzė 1945   20,1 tūkst.
Krokuvos Tado Kosciuškos technikos universitetas
lenk. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
angl. Cracow University of Technology
Krokuva 1946 PK   17,1 tūkst.
Ščecino Vakarų Pamario techninių mokslų universitetas
lenk. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
angl. West Pomeranian University of Technology
Ščecinas 2009 ZUT   15,4 tūkst.
Žešuvo Ignaco Lukasevičiaus technikos universitetas
lenk. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
angl. Rzeszów University of Technology
Žešuvas 1951 PRz   16,7 tūkst.
Čenstakavos technikos universitetas
lenk. Politechnika Częstochowska
angl. Czestochowa University of Technology
Čenstakava 1949 PCz   11,6 tūkst.
Balstogės technikos universitetas
lenk. Politechnika Białostocka
angl. Bialystok University of Technology
Balstogė 1949 PB   13,8 tūkst.
Liublino technikos universitetas
lenk. Politechnika Lubelska
lot. Polytechnica Lublinensis
angl. Lublin University of Technology
Liublinas 1953 PL   10,1 tūkst.
Kelcų technikos universitetas
lenk. Politechnika Świętokrzyska
angl. Kielce University of Technology
Kelcai 1965 PŚk   9,7 tūkst.
Opolės technikos universitetas
lenk. Politechnika Opolska
angl. Opole University of Technology
Opolė 1966 PO   10,7 tūkst.
Košalino technikos universitetas
lenk. Politechnika Koszalińska
lot. Polytechnica Coslinensis
angl. Koszalin University of Technology
Košalinas 1968 PK   9,2 tūkst.
Radomo Kazimiero Pulaskio technikos ir humanitarinis universitetas
lenk. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
lot. Universitas Technologiae et Humanistica Radomensis Casimirus Pulaski
angl. Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom
Radomas 1950 UTH   8,1 tūkst.
Belsko-Bialos technikos ir humanitarinių mokslų akademija
lenk. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
angl. University of Bielsko-Biala
Belsko-Biala 1969 ATH   7,8 tūkst.

¹) Universitete studijos pradėtos dėstyti lenkų kalba

Valstybiniai universitetai – būdvardiniaiKeisti

Universitetas Miestas Steigimo metai1 Internetinis puslapis Nuotrauka Studentų skaičius[2]
Lodzės medicinos universitetas
lenk. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
lot. Universitas Medicus Lodziensis
angl. Medical University of Łódź
Lodzė 2002 UMŁ   064008,4 tūkst.
Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technikos ir gamtos mokslų universitetas
lenk. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
angl. University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Bydgoščius 1951/2006 UTP   100009,0 tūkst.
Vroclavo gamtos mokslų universitetas
lenk. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
angl. Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Vroclavas 1951/2006 UPWr   133009,9 tūkst.
Poznanės Karolio Marcinkovskio medicinos universitetas
lenk. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
angl. Poznan University of Medical Sciences
Poznanė 1919/2007 UMP   077008,3 tūkst.
Katovicų Silezijos medicinos universitetas
lenk. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
angl. Medical University of Silesia
Katovicai 1948/2007 ŚUM   091007,6 tūkst.
Krokuvos ekonomikos universitetas
lenk. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
lot. Universitas Oeconomicae Cracoviensia
angl. Cracow University of Economics
Krokuva 1925/2007 UEK   2000020,8 tūkst.
Balstogės medicinos universitetas
lenk. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
lot. Universitas Medica Bialostocensis
angl. Medical University of Bialystok
Balstogė 1950/2008 UMB   040004,0 tūkst.
Liublino medicinos universitetas
lenk. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lot. Universitas Medica Lublinensis
angl. Medical University of Lublin
Liublinas 1950/2008 UML   040006,2 tūkst.
Varšuvos medicinos universitetas
lenk. Warszawski Uniwersytet Medyczny
lot. Universitas Medica Varsoviensis
angl. Medical University of Warsaw
Varšuva 1950/2008 WUM   1000010,2 tūkst.
Poznanės gamtos mokslų universitetas
lenk. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
angl. Poznan University of Life Sciences
Poznanė 1951/2008 UPP   1300011,8 tūkst.
Krokuvos Hugo Kolontajaus žemės ūkio universitetas
lenk. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
lot. Rerum Rusticarum Academia Cracoviensis
angl. Agricultural University of Cracow
Krokuva 1953/2008 URK   1100012,5 tūkst.
Gamtos mokslų universitetas Liubline
lenk. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
angl. University of Life Sciences in Lublin
Liublinas 1955/2008 UPL   1300012,3 tūkst.
Vroclavo ekonomikos universitetas
lenk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
lot. Universitas Oeconomicae Wratislaviensis
angl. Wroclaw University of Economics
Vroclavas 1947/2008 UEWr   1900018,1 tūkst.
Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universitetas
lenk. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
angl. Fryderyk Chopin Music University
Varšuva 1810/2008 UMFC   009000,8 tūkst.
Krokuvos Edukacinės komisijos pedagoginis universitetas
lenk. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
angl. Pedagogical University of Cracow
Krokuva 1946/2008 UPKENK   1700016,5 tūkst.
Poznanės ekonomikos universitetas
lenk. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
angl. Poznań University of Economics
Poznanė 1926/2008 UEP   1200012,1 tūkst.
Gdansko medicinos universitetas
lenk. Gdański Uniwersytet Medyczny
lot. Universitas Medica Gedanensis
angl. Medical University of Gdańsk
Gdanskas 1945/2009 GUMed   4,9 tūkst.
Poznanės menų universitetas
lenk. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
angl. University of Fine Arts in Poznań
Poznanė 1919/2010 UAP   4,9 tūkst.
Ščecino Pamario medicinos universitetas
lenk. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
lot. Universitas Medica Pomeraniensis
angl. Pomeranian Medical University in Szczecin
Ščecinas 1948/2010 PUM   4,3 tūkst. (2011 metai)
Sedlcų gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas
lenk. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
angl. University of Humanities and Sciences in Siedlce
Sedlcos 1969/2010 UPH   14 tūkst.
Katovicų ekonomikos universitetas
lenk. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
angl. University of Economics in Katowice
Katovicai 1937/2010 UEK   15,3 tūkst.
Vroclavo medicinos universitetas
lenk. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
lot. Universitas Medicus Vratislaviensis
angl. Wroclaw Medical University
Vroclavas 1950/2012 UMWr   5,9 tūkst.

1) Aukštosios mokyklos steigimo metai / pavadinimo į universitetas pakeitimas

Nevalstybiniai universitetaiKeisti

Uniwersytet Miestas Steigimo metai1 Internetinis puslapis Nuotrauka Studentų skaičius
Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas
lenk. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Varšuva 1996 SWPS   16,5 tūkst.

Bažnyčiai priklausantys universitetaiKeisti

Uniwersytet Miestas Steigimo metai1 Internetinis puslapis Nuotrauka Studentų skaičius
Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas
lenk. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
lot. Universitas Catholica Lublinensis Ioannis Pauli II
angl. John Paul II Catholic University of Lublin
Liublinas 1918 KUL   18,6 tūkst.
Krokuvos Popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas
lenk. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
lot. Pontificia Universitas Studiorum Ioannis Pauli PP II
angl. Pontifical University of John Paul II
Krokuva 1981/2009 UPJPII   064003,2 tūkst.

1) Aukštosios mokyklos steigimo metai / pavadinimo į universitetas pakeitimas

ŠaltiniaiKeisti

  1. Lenkijos auštojo mokslo įstatymas (prieiga 2012-09-01)
  2. 2,0 2,1 2,2 Lenkijos studentų skaičius, 2008 m. (prieiga 2012-09-01)