Leidimas dirbti

Leidimas dirbti - dokumentas, suteikiantis teisę asmeniui (paprastai užsieniečiui) dirbti.

LietuvaKeisti

Išduodant leidimą dirbti užsieniečiui Lietuvoje pagal darbo sutartį/komandiruotam užsieniečiui/stažuotojui ar praktikantui reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu):

  • nustatytos formos prašymas;
  • užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio dokumento, skirto vykti į užsienio valstybę bei pripažinto Lietuvos Respublikoje, kopija;
  • užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija;
  • kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, kopija. Informacija apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje;
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma dėl kvalifikacijos įvertinimo;
  • Kiti dokumentai.

Darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui gavimo dienos privalo teritorinei darbo biržai tvirtinimui pateikti su užsieniečiu sudarytą darbo sutartį (po 2 egzempliorius lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba). Teritorinė darbo birža ją registruoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos žurnale ir deda antspaudą „Gauta“. Per nurodytą terminą nepateikus darbo sutarties, Lietuvos darbo birža panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti.

NuorodosKeisti