Optinis kaupinimas

(Nukreipta iš puslapio Lazerinis kaupinimas)

Lazerio kaupinimas yra fizikinis procesas, kuriuo metu išorinio šaltinio (dar vadinamo kaupinimo) energija yra perduodama lazerio aktyviajai terpei. Išorinio šaltinio energija yra sugeriama terpėje, kurios atomai sugerties metu yra sužadinami. Kuomet dalelių kiekis sužadintoje būsenoje viršija dalelių skaičių pagrindinėje arba mažiau sužadintoje būsenoje yra pasiekiama užpildos apgrąža. Šiomis sąlygomis priverstinis spinduliavimas tampa dominuojančiu sužadintos terpės relaksacijos mechanizmu ir aktyviojoje terpėje vyksta lazerinė generacija arba optinis stiprinimas. Lazerio kaupinimo galia turi būti didesnė negu lazerinės generacijos slenkstinė energija. Nuostoliai optiniame rezonatoriuje taip pat lemia lazerio kaupinimo kritinę galią.

Būdingiausi lazerio kaupinimo mechanizmai yra šviesa arba elektros srovė. Sutinkami ir egzotiniai kaupinimo mechanizmai, tokie kaip cheminės arba branduolinės reakcijos.