Laisvosios prekybos sritis

Laisvosios prekybos sritis – grupinis susitarimas šalių, kurios sutiko panaikinti muitų tarifus, kvotas ir skirti lengvatas daugumai arba visoms prekėms ir paslaugoms tarpusavyje. Tokia prekyba gali būti laikoma antru ekonominės integracijos etapu.[1]

Dabartinės LPS

Skirtingai nuo muitų sąjungos, laisvosios prekybos srities narės neturi savo bendros politikos ne narėms valstybėms. Siekiant išvengti mokesčių nemokėjimo (reeksportuojant), šalys naudoja kilmės sertifikatų sistemą ir kilmės taisykles, kurios reikalauja pateikti duomenis apie mažiausias vietinių medžiagų sąnaudas ir vietines kainas su pridėtine verte. Prekės, kurios neatitinka šių minimalių reikalavimų neturi teisės į specialią prekybą, numatytą laisvosios prekybos srities nuostatose.

Šaltiniai

redaguoti
  1. O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 453. ISBN 0-13-063085-3.