Laisvė – visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis, ėjęs nuo 1919 m. kovo mėn. iki 1923 m. rugsėjo mėn. Kaune.

Istorija Keisti

Krikščionių demokratų leidinys. Leido Vytautas Pranas Bičiūnas, Eliziejus Draugelis, Vincas Žemaitis, nuo 1923 m. – akcinė bendrovė „Laisvė“. Dalis teksto spausdinta prancūzų kalba. Spausdino „Šviesos“ spaustuvė Kaune. Nuo 1923 m. gruodžio mėn. vietoje „Laisvės“ pradėjo eiti „Rytas“.

Bendradarbiavo K. Barkauskas, Adomas Jakštas, Antanas Maliauskis, Antanas Vaičiūnas, Antanas Vienuolis ir kt. [1]

Redaktoriai Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 260 psl.