1919 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

(Nukreipta iš puslapio Laikinoji 1919 metų Konstitucija)

Laikinoji 1919 metų konstitucija priimta Valstybės tarybos 1919 m. balandžio 4 d. Ji sudaryta iš įžangos, 8 skyrių ir 42 straipsnių. Dauguma nuostatų atkartoja 1918 m. Konstituciją, tačiau buvo ir keletas naujų labai svarbių nuostatų.

Pagrindinis tikslas – sustiprinti vykdomąją valdžią.

Valstybės Tarybos Prezidiumas buvo panaikintas, o vietoj jo įsteigta valstybės Prezidento institucija. Prezidentas turėjo 2 naujas teises – amnestijos teisė ir teisė šaukti bei paleisti Valstybės Tarybos sesijas. Prezidentas negalėjo veikti be Ministrų kabineto.

Įstatymų leidžiamoji valdžia ir vykdomoji valdžia buvo suteiktos Prezidentui ir Ministrų kabinetui.

NuorodosKeisti