Laiškai lietuviams

Laiškai lietuviams – JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas, 19502000 m. leistas Čikagoje.

Istorija redaguoti

Leidiniui pradžią davė Vokietijoje T. Jono Bružiko leistas leidinys „Misionieriaus laiškai“, kuriam 1949 m. nustojus eiti, buvo nutarta panašų leidinį leisti Čikagoje. Žurnale nagrinėjami religijos ir kultūros klausimai, daug vietos skiriama šeimos ir jaunimo problemoms. Spausdinamas Putname. Tiražas 1985 m. – 3000 egz. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 261 psl.