Lietuvos TSR liaudies artistas

(Nukreipta iš puslapio LTSR liaudies artistas)

LTSR liaudies artistas – aukščiausio lygmens Lietuvos TSR garbės vardas, kuris būdavo suteikiamas sovietmečiu pasižymėjusiems meno (kino, teatro, muzikos) veikėjams. Sprendimą dėl šio garbės vardo suteikimo priimdavo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Paprastai šis vardas būdavo suteikiamas prieš tai gavusiems LTSR nusipelniusio meno veikėjo bei LTSR nusipelniusio artisto garbės vardus.

Laureatai redaguoti

Iki 1985 metų buvo apdovanoti šie artistai:

Metai Vardas Sritis
1975 Valentinas Adamkevičius Dainininkas (tenoras)
1979 Regimantas Adomaitis Aktorius
1978 Grigorijus Airapetyants (Айрапетьянц, Григорий) Kompozitorius
1978 Jonas Aleksa Dirigentas
1975 Nijolė Ambrazaitytė Dainininkė (mecosopranas)
1980 Gražina Apanavičiūtė Dainininkė (sopranas)
1980 Leokadija Aškelovičiūtė-Razminienė Baleto artistė
1965 Bronius Babkauskas Aktorius
1965 Eduardas Balsys Kompozitorius
1973 Donatas Banionis Aktorius
1965 Henrikas Banys Baleto artistas
1979 Balys Barauskas Aktorius
1974 Vladas Bartusevičius Dirigentas
1956 Elena Bindokaitė-Kernauskienė Aktorė
1974 Vaclovas Blėdis Aktorius
1982 Juozas Budraitis Aktorius
1962 Antanas Budriūnas Vargonininkas, choro dirigentas
1956 Olga Cholina Aktorė
1964 Elena Čiudakova Dainininkė (sopranas)
1971 Vaclovas Daunoras Dainininkas (bosas)
1957 Jonas Dautartas Dirigentas
1983 Leopoldas Digrys Vargonininkas, pianistas
1974 Juozas Domarkas Dirigentas
1955 Konstantinas Galkauskas Kompozitorius, dirigentas
1964 Rimas Geniušas Dirigentas
1983 Marijonas Giedrys Kino režisierius
1965 Alfonsas Gineika Cirko artistas
1959 Viktoras Golovčineris Režisierius
1964 Juozas Grybauskas Aktorius
1978 Jonas Gricius (1928) Kino operatorius
1971 Beatričė Grincevičiūtė Dainininkė (sopranas)
1964 Vytautas Grivickas Baleto artistas
1959 Juozas Gustaitis Aktorius
1959 Kazys Gutauskas Dainininkas (tenoras)
1979 Artiomas Inozemcevas Aktorius
1959 Galina Jackevičiūtė Aktorė
1970 Stepas Jukna Aktorius
1953 Marija Juozapaitytė Baleto artistė
1966 Julius Juzeliūnas Kompozitorius, vargonininkas
1974 Edvardas Kaniava Dainininkas
1960 Juozas Karosas Vargonininkas, chorvedys
1983 Giedrė Kaukaitė Dainininkė (sopranas)
1976 Jonas Kavaliauskas (1920) Aktorius
1960 Konradas Kaveckas Vargonininkas, choro dirigentas
1955 Bronius Kelbauskas Baleto artistas
1954 Kazimiera Kymantaitė Aktorė, režisierė
1964 Abelis Klenickis Kompozitorius, dirigentas
1976 Vytautas Klova Kompozitorius
1964 Borisas Krasilnikovas Aktorius
1959 Petras Kubertavičius Aktorius
1983 Vytautas Kudžma Baleto artistas
1959 Henrikas Kunavičius Baleto artistas
1970 Lidija Kupstaitė Aktorė
1979 Henrikas Kurauskas Aktorius
1954 Juozas Laucius Aktorius
1980 Vytautas Laurušas Kompozitorius
1960 Juozas Lingys Choreografas
1970 Aleksandras Livontas Smuikininkas
1964 Romanas Marijošius Dainininkas (baritonas)
1981 Algimantas Masiulis Aktorius
1965 Juozas Miltinis Režisierius
1959 Monika Mironaitė Aktorė
1967 Virgilijus Noreika Dainininkas (tenoras)
1954 Vasilijus Orlovas Aktorius
1970 Stasys Paska Aktorius, režisierius
1982 Vytautas Paukštė Aktorius
1974 Eugenijus Paulauskas Smuikininkas
1945 Kipras Petrauskas Dainininkas (tenoras)
1956 Potencija Pinkauskaitė Aktorė
1984 Chaimas Potašinskas Dirigentas
1965 Antanas Račiūnas Kompozitorius
1963 Jonas Ramanauskas Cirko artistas
1977 Jadvyga Ramanauskienė Cirko artistė
1973 Stanislava Rapalienė Dainininkė (sopranas)
1984 Algimantas Raudonikis Kompozitorius
1983 Arnas Rosenas Aktorius
1954 Juozas Rudzinskas Aktorius
1957 Genovaitė Sabaliauskaitė Baleto artistė
1964 Elena Saulevičiūtė Dainininkė (sopranas)
1954 Juozas Siparis Aktorius
1964 Rimantas Siparis Dainininkas (bosas)
1950 Antanas Sodeika Dainininkas (baritonas)
1974 Saulius Sondeckis (1928) Dirigentas
1980 Rūta Staliliūnaitė Aktorė
1957 Jonas Stasiūnas Dainininkas (baritonas)
1954 Aleksandra Staškevičiūtė Dainininkė (sopranas)
1959 Tamara Sventickaitė Baleto artistė
1970 Kostas Šilgalis Dainininkas (baritonas)
1976 Nikolajus Trusovas Aktorius
1956 Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė Aktorė
1959 Stasys Vainiūnas Kompozitorius
1973 Henrikas Vancevičius Režisierius, aktorius
1977 Regina Varnaitė Aktorė
1959 Petronėlė Vosyliūtė-Dauguvietienė Aktorė
1985 Regina Zdanavičiūtė Aktorė
1981 Vytautas Žalakevičius Režisierius

Šaltiniai redaguoti

  • Lithuania: An Encyclopedic Survey. 1986. pusl. 422–423.