Lietuvos TSR Ministrų Taryba

(Nukreipta iš puslapio LTSR Ministrų Taryba)

Lietuvos TSR Ministrų Taryba – aukščiausiasis Lietuvos TSR vykdomosios valdžios organas. Veikė nuo 1946 m., kuomet ji buvo sudaryta pertvarkant Lietuvos TSR liaudies komisarų tarybą, iki Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.