LSDP Marijampolės skyrius

LSDP Marijampolės skyriusLietuvos socialdemokratų partijos vietinė organizacija, veikianti Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

IstorijaKeisti

Pirmąjį organizuotą socialdemokratų skyrių Marijampolės apylinkėse 1902 m. įkūrė Juozas Kačergius, dr. Stasys Matulaitis, Juozas Rimša ir kiti Pilviškių darbininkai bei inteligentai. Dauguma jų jau turėjo politinio darbo patirties, dalyvavo 1894 m. įkurtos slaptos „Sietyno“ draugijos veikloje, 1897 m. buvo suimti, nuteisti ir 1899 m. ištremti. S. Matulaitis dalyvavo steigiant LSDP Vilniuje, J. Kačergius ir kiti gabeno lietuvišką spaudą iš Mažosios Lietuvos, aktyviai dalyvavo kooperacijos judėjime ir visuomeninėje veikloje.

Grįžę iš tremties ir pradėję aktyvią propagandą, Pilviškių socialdemokratai 1902 m. savo veiklą išplėtė visoje Suvalkų gubernijoje ir net savo organizaciją vadino LSDP Suvalkijos organizacija. 1905 m. įvykiuose Marijampolės organizacijai vadovavo viena iš veikliausių Suvalkijos moterų, būsimojo Lietuvos Respublikos Prezidento žmona Joana Griniuvienė, rengusi net Dono pėstininkų pulko sukilimą.

Iš naujo LSDP skyrius Marijampolėje įkurtas 1989 m. 1999 m. vietoje Marijampolės miesto ir rajono skyrių įsteigti Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos skyriai. 2001 m. susijungė su LDDP Marijampolės skyriumi.

PirmininkaiKeisti

2006 m. pirmininko pavaduotojai – Albinas Mitrulevičius, Irena Lunskienė. Atsakingasis sekretorius ir iždininkas – Pranciškus Jokimaitis.

SavivaldybėjeKeisti

Marijampolės rajono savivaldybės tarybos nariais buvo išrinkti:

Marijampolės miesto savivaldybės tarybos nariais buvo išrinkti:

NuorodosKeisti