Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

Prime Minister of Lithuania
(Nukreipta iš puslapio LR Ministras Pirmininkas)

Lietuvos Respublikos Ministras PirmininkasLietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas, paskirtas Prezidento, Seimo teikimu. Tokia pareigybė buvo ir nuo 1918 m. iki 1940 m., vėliau šalį okupavus Sovietų Sąjungai, pareigybės dingo. Vėliau Ministro Pirmininko postas buvo atkurtas 1990 m., pasirašius nepriklausomybės atkūrimo aktą.

ĮgaliojimaiKeisti

Ministras Pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 23 straipsniu:

  1. sudaro Vyriausybę ir teikia jos sudėtį tvirtinti Respublikos Prezidentui;
  2. teikia siūlymus Respublikos Prezidentui dėl ministrų skyrimo ir atleidimo;
  3. skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės sekretorių;
  4. kviečia Vyriausybės posėdžius ir jiems vadovauja (pirmininkauja);
  5. skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės įstaigų vadovus, ministrų teikimu skiria ir atleidžia iš pareigų ministerijų sekretorius, taip pat skiria Vyriausybės įstaigų vadovams ir ministrų teikimu ministerijų sekretoriams drausmines nuobaudas;
  6. materialiai skatina Vyriausybės įstaigų vadovus;
  7. sudaro įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupes;
  8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos numatytais atvejais teikia Respublikos Prezidentui siūlymus pavesti vienam iš ministrų pavaduoti Ministrą Pirmininką;
  9. vykdo kitas pareigas, kurias Ministrui Pirmininkui paveda Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis ir kiti įstatymai.

Ministras Pirmininkas, nesutikdamas su ministrais principiniais Vyriausybės veiklos klausimais, turi teisę pateikti Respublikos Prezidentui siūlymus dėl atskirų ministrų atleidimo.

Lietuvos Respublika (1918–1940 m.)Keisti

Ministras Pirmininkas Partija Laikotarpis[1]
Nuo Iki
1   Augustinas Voldemaras Tautos pažangos partija 1918 m. lapkričio 11 d. 1918 m. gruodžio 26 d.
2   Mykolas Sleževičius Valstiečių sąjunga 1918 m. gruodžio 26 d. 1919 m. kovo 5 d.
3   Pranas Dovydaitis Krikščionių demokratų partija 1919 m. kovo 13 d. 1919 m. balandžio 12 d.
4   Mykolas Sleževičius Valstiečių sąjunga 1919 m. balandžio 12 d. 1919 m. spalio 2 d.
5   Ernestas Galvanauskas Nepriklausomas 1919 m. spalio 7 d. 1920 m. birželio 15 d.
6   Kazys Grinius Valstiečių liaudininkų sąjunga 1920 m. birželio 19 d. 1922 m. sausio 18 d.
7   Ernestas Galvanauskas Nepriklausomas 1922 m. vasario 2 d. 1923 m. vasario 22 d.
1923 m. vasario 23 d. 1923 m. birželio 28 d.
1923 m. birželio 29 d. 1924 m. birželio 17 d.
8   Antanas Tumėnas Krikščionių demokratų partija 1924 m. birželio 18 d. 1925 m. sausio 27 d.
9   Vytautas Petrulis Ūkininkų sąjunga 1925 m. vasario 4 d. 1925 m. rugsėjo 19 d.
10   Leonas Bistras Krikščionių demokratų partija 1925 m. rugsėjo 25 d. 1926 m. gegužės 31 d.
11   Mykolas Sleževičius Valstiečių liaudininkų sąjunga 1926 m. birželio 15 d. 1926 m. gruodžio 17 d.
12   Augustinas Voldemaras Tautininkų sąjunga 1926 m. gruodžio 17 d. 1929 m. rugsėjo 19 d.
13   Juozas Tūbelis Tautininkų sąjunga 1929 m. rugsėjo 23 d. 1934 m. birželio 8 d.
1934 m. birželio 12 d. 1935 m. rugsėjo 6 d.
1935 m. rugsėjo 6 d. 1938 m. kovo 24 d.
14   Vladas Mironas Tautininkų sąjunga 1938 m. kovo 24 d. 1938 m. gruodžio 5 d.
1938 m. gruodžio 5 d. 1939 m. kovo 27 d.
15   Jonas Černius Tautininkų sąjunga 1939 m. kovo 28 d. 1939 m. lapkričio 21 d.
16   Antanas Merkys Tautininkų sąjunga 1939 m. lapkričio 21 d. 1940 m. birželio 15 d.

1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjungos pajėgos įžengė į Lietuvą ir paskatino Prezidentą Antaną Smetoną pabėgti iš šalies. Pagal Konstituciją, laikinai jo pareigas ėjęs Antanas Merkys paskelbė, kad Prezidento postą perėmė visam laikui ir Ministru Pirmininku paskyrė Sovietų valdžios pamėgtą Justą Paleckį. Antanas Merkys netrukus atsistatydino, leidęs Paleckiui užimti ir Prezidento postą. A. Merkio vadovavimas nėra pripažįstamas kaip teisėtas, o Vyriausybės šaltiniuose Paleckis nėra įtrauktas į Ministrų Pirmininkų sąrašus.[2]

Ministras Pirmininkas Partija Laikotarpis
Nuo Iki
-   Justas Paleckis 1940 m. birželio 17 d. 1940 m. birželio 24 d.

Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (1940–1990 m.)Keisti

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas

Mečislovas Gedvilas (1940 m. rugpjūčio 25 d. – 1946 m. balandžio 2 d.)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininkai

Lietuvos laikinoji Vyriausybė (1941 m.)Keisti

Laikinosios Vyriausybės Ministras Pirmininkas

Juozas Ambrazevičius (1941 m. birželio 23 d. – 1941 m. rugpjūčio 5 d.)

Atkurta Lietuvos Respublika (nuo 1990 m.)Keisti

Ministras Pirmininkas Partija Laikotarpis[3]
Nuo Iki
1   Kazimiera Prunskienė Nepriklausoma (Sąjūdis) 1990 m. kovo 17 d. 1991 m. sausio 10 d.
2   Albertas Šimėnas Nepriklausomas (Sąjūdis) 1991 m. sausio 10 d. 1991 m. sausio 13 d.
3   Gediminas Vagnorius Nepriklausomas (Sąjūdis) 1991 m. sausio 13 d. 1992 m. liepos 21 d.
4   Aleksandras Abišala Nepriklausomas (Sąjūdis) 1992 m. liepos 21 d. 1992 m. lapkričio 26 d.
5   Bronislovas Lubys Nepriklausomas (Demokratinė darbo partija) 1992 m. gruodžio 12 d. 1993 m. kovo 10 d.
6   Adolfas Šleževičius Demokratinė darbo partija 1993 m. kovo 10 d. 1996 m. vasario 8 d.
7   Laurynas Mindaugas Stankevičius Demokratinė darbo partija 1996 m. vasario 23 d. 1996 m. lapkričio 19 d.
8   Gediminas Vagnorius Tėvynės sąjunga 1996 m. gruodžio 4 d. 1999 m. gegužės 3 d.
9   Rolandas Paksas Tėvynės sąjunga 1999 m. birželio 1 d. 1999 m. spalio 27 d.
10   Andrius Kubilius Tėvynės sąjunga 1999 m. lapkričio 3 d. 2000 m. lapkričio 19 d.
11   Rolandas Paksas Liberalų sąjunga 2000 m. spalio 27 d. 2001 m. birželio 20 d.
12   Algirdas Mykolas Brazauskas Socialdemokratų partija 2001 m. liepos 4 d. 2004 m. gruodžio 15 d.
13 2004 m. lapkričio 29 d. 2006 m. birželio 1 d.
14   Gediminas Kirkilas Socialdemokratų partija 2006 m. liepos 06 d. 2008 m. lapkričio 17 d.
15   Andrius Kubilius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2008 m. gruodžio 9 d. 2012 m. gruodžio 13 d.
16   Algirdas Butkevičius Socialdemokratų partija 2012 m. gruodžio 13 d. 2016 m. gruodžio 13 d.
17   Saulius Skvernelis Nepriklausomas (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga) 2016 m. gruodžio 13 d. 2020 m. gruodžio 11 d.
18   Ingrida Šimonytė Nepriklausoma (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai) 2020 m. gruodžio 11 d.

ŠaltiniaiKeisti