Kvalifikacinis egzaminas

Kvalifikacinis egzaminas - egzaminas, kuriuo įrodoma tam tikra kvalifikacija, reikalinga, pvz., kokiai nors (profesinei ar kitokiai) veiklai vykdyti.

Lietuvoje kvalifikacinius valstybės reguliuojamų profesijų reikalavimus reglamentuoja įstatymai.

Darbo teisė

redaguoti

Gali būti pareikalauta, kad kandidatai, pretenduojantys eiti pareigas arba dirbti darbus, reikalaujančius specialių žinių, išlaikytų kvalifikacinius egzaminus (LR DK 103 str. 1 d.). Kvalifikacinius reikalavimus ir egzaminų tvarką valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kitose darbovietėse kvalifikacinius reikalavimus nustato darbdavys, o kvalifikacinių egzaminų tvarką nustato darbdavys, atsižvelgdamas į darbuotojų atstovų nuomonę[1].

Profesinės veiklos teisė

redaguoti

Yra žinomi tokie egzaminai kaip notaro egzaminas, teisėjo egzaminas, advokato egzaminas, antstolio egzaminas, auditoriaus egzaminas ir kt. Nuo kvalifikacinių egzaminų teisinių profesijų atveju Lietuvoje gali būti atleisti socialinių mokslų teisės krypties daktarai.

Šaltiniai

redaguoti
  1. LR darbo kodeksas (2009-12-21 redakcija)