Kvadratinė funkcija

Kvadratinė funkcija – funkcija, kurią galima išreikšti formule , kur (čia a, b, c – realieji skaičiai, o x – nepriklausomas kintamasis). Tokios funkcijos grafikas yra parabolė, kurios pagrindinė ašis yra lygiagreti y ašiai.

Kvadratinė lygtisKeisti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Kvadratinė lygtis.

Kvadratinę funkciją prilyginus nuliui gaunama kvadratinė lygtis  , kur  . Tokios lygties sprendiniai yra

 

 
Iliustracija, parodanti kuo skiriasi funkcijos, kurių diskriminanto ženklai yra skirtingi
<0: x²+12
=0: −43x²+43x13
>0: ³⁄2x²+12x43

Lygties diskriminantu vadinamas skirtumas  

  • Jei  , tai lygtis turi du skirtingus sprendinius.
  • Jei  ,, tai abu sprendiniai sutampa.
  • Jei  ,, tai lygtis neturi sprendinių realiųjų skaičių aibėje. Tokios lygties sprendiniai yra kompleksiniai skaičiai.

GrafikasKeisti

  • Kai a>0, parabolės šakos kylą į viršų, o kai a<0, parabolės šakos leidžiasi žemyn
  • Laisvasis narys c keičia parabolės aukštį. Parabolė visada kerta y ašį taške (0;c)
  • Jei b=0, c=0, tai f(x)=ax². Parabolės viršūnė yra taške (0;0)
  • Jei b=0, o c nelygu 0, tai funkcija bus f(x)=ax²+c. Parabolės viršūnė bus taškė (0;c)
  • Jei f(x)=a(x-m)², m € R, tai parabolės viršūnė yra taške (-m;0)
  • Jei f(x)=a(x-m)²+n, n € R, tai parabolės viršūnė yra taške (-m; n)

Taip pat skaitykiteKeisti