Kunigų taryba

Kunigų taryba – atstovaujamoji bažnytinė institucija, esanti vyskupijoje.

Kunigų tarybos nariai - kunigai - atstovauja visai vyskupijos kunigijai, yra tarsi vyskupo senatas, padeda vyskupui valdyti vyskupiją.

UždaviniaiKeisti

Kunigų tarybos tikslas yra realizuoti veiksmingą vyskupo ir kunigų bendradarbiavimą, plėtojant pastoracinę veiklą ir siekiant vyskupijos gerovės. Taryba turi skatinti visa, kas padeda ugdyti dvasininkus religiškai ir kultūriškai, rūpintis taip pat ir jų ekonomine padėtimi, tarnystės ir gyvenimo problemomis.

Kunigų taryba turi patariamąjį balsą. Sprendimai dėl vyskupijos gėrio visais atvejais yra priimami tik kartu su vyskupu.

Patariamoji funkcijaKeisti

Vyskupas turi išklausyti Kunigų tarybos visuotinės teisės numatytais atvejais:

  • dėl parapijų įkūrimo, panaikinimo ar pakeitimo,
  • dėl naujos bažnyčios statybos,
  • dėl bažnyčios atidavimo naudoti pasaulietiniams reikalams
  • kt.

Vyskupas privalo išklausyti Kunigų tarybą, kai dėl vyskupijos valdymo reikia priimti reikšmingesnius sprendimus.

Nuorodos, šaltiniaiKeisti

lcn.lt informacija Archyvuota kopija 2006-09-09 iš Wayback Machine projekto.