Kuko Salų parlamentas

Kuko Salų parlamentas (angl. Parliament of the Cook Islands) – pagrindinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija Kuko Salose . Jis savo darbą grindžia tuo pačiu principu, kuris priimtas ir Anglijoje ar Naujojoje Zelandijoje. Šaliai vadovauja ministrų kabinetas, o parlamento narių daugumai vadovauja ministras pirmininkas.

Kuko Salų parlamentas

Kuko Salos – nuo 1965 m. parlamentinį savivaldos statusą turinti valstybė, esanti laisvoje asociacijoje su Naująja Zelandija. Į jos sudėtį įeina 15 atokiai išsidėsčiusių viena nuo kitos salyno salų. Pagal šalies konstituciją Naujoji Zelandija yra atsakinga už jos gynybą ir kai kuriuos užsienio politikos klausimus, kurie gali būti sprendžiami tik Salų vyriausybei paprašius. Vyriausybė atsako už įstatymų leidybos institucijų priimtų įstatymų praktinį įgyvendinimą, gali savarankiškai plėtoti tarptautinius santykius, savo nuožiūra sudarinėti tarptautinius sandorius. Šalies galva yra Karolis III, kuriam čia atstovauja Karaliaus atstovo institucija.

Salų parlamento struktūra ir darbo principai tokie pat kaip ir Bendruomenių rūmų Anglijoje. Parlamentą sudaro vieneri rūmai. Į jų sudėtį įeina 24 renkami parlamento nariai, iš kurių 10 atstovauja didžiausiai Rarotongos salai, likusieji – kitoms valstybės saloms. Renkamas ketverių metų laikotarpiui. Rinkimuose dalyvauja kelios pagrindinės partijos. Parlamento priimti įstatymai teisiškai įsigalioja patvirtinus Karaliaus Atstovui. Be įprastų demokratinių šalių parlamentams įvairių komisijų, komitetų, Kuko Salų parlamente nuo 1969 m. veikia įkurta Arikių Taryba (The House of Ariki), sudaryta iš salų vietinių genčių aukščiausiųjų vadų. Taryba, neturėdama realių galių, vykdo daugiau reprezentacinę veiklą.

Nuorodos redaguoti