Kristalizacija (gr. krystallos – „ledas, krištolas“) – kristalų susidarymas iš garų, tirpalų, lydalų, kietųjų medžiagų. Medžiagas galima kristalizuoti iš sočiųjų ir nesočiųjų tirpalų. Norint gauti kristalą reikia medžiagą su priemaišomis tirpinti karštame tirpale tol, kol gaunamas sotusis tirpalas. Vėstant šiam tirpalui, dalis ištirpusios medžiagos išsikristalizuoja, nes jos tirpumas žemėjant temperatūrai mažėja. Išsikristalizavusioje medžiagoje priemaišų yra mažiau negu pradinėje, nes netirpios priemaišos nusėdo, o tirpios – neišsikristalizavo (liko tirpale).

Skirtinga snaigės geometrinė forma, susidaranti kristalo augimo metu.

Nuorodos

redaguoti