Krikštasuolė – garbingiausia lietuvių (ypač aukštaičių, suvalkiečių) trobos vieta, užstalės kampas ties namo šoninės ir galinės sienų sandūra. Krikštasuolėje buvo sodinami garbingi svečiai, jaunieji, kūmai, ten sėdėdavo šeimininkas. Krikštasuolė puošta šventųjų paveikslais, šeimos fotografijomis, dažnai kabėdavo rankšluostinė su gražiu rankšluoščiu.

Krikštasuolė rusų name

Krikštasuolės sakralumas atėjęs iš senovės baltų tikėjimo, kad namo kertėje gyvenančios namų dvasios. Ten buvo statomas rugiapjūtės pradėtuvių pėdas, buvo kabinamas rugiapjūtės, linarovio pabaigtuvių vainikas[1].

Šaltiniai Keisti

  1. Krikštasuolė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. 401