Krikštaponio rinktinė

Krikštaponio rinktinėrezistencinio pasipriešinimo partizanų Vyčio apygardos rinktinė, veikusi Panevėžio apskrityje 19491951 m. Daugiausia veiklą vykdė Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos ir Vadoklių valsčiuose. Rinktinė pavadinta 1945 m. žuvusio apygardos vado Juozo Krikštaponio vardu.

Rinktinės vadai

redaguoti

Vyčio apygardai vadovaujant Alfonsui SmetonaiŽygaudui, 1949 m. jo įsakymu įsteigta Krikštaponio rinktinė. Jai vadovavo Jonas Baltušnikas–Vienuolis. Krikštaponio rinktinė 1949 m. turėjo nemažai ginkluotų susirėmimų su priešu. Didelė netektis partizanus ištiko liepos 31 d. Tada Vadoklių valsčiaus Šilagalio miške žuvo Vyčio apygardos štabo viršininkas Kostas Tvaska–Rugelis, rinktinės vadas J.Baltušnikas–Vienuolis. Pastarajam žuvus, Krikštaponio rinktinės vadu tapo Antanas Vaičekonis–Šermukšnis (žuvo 1951 m. kovo 9 d.).

1950 m. rugpjūčio 17 d. Vyčio apygardos vadu tapus Mykolui Šemežiui–Arui, Krikštaponio rinktinei vadovauti paskirtas Mykolas Janulis–Tautvydas. 1951 m. su Briedžio rinktine sujungta į Gedimino rinktinę.

Literatūra

redaguoti
  • Visuotinė lietuvių enciklopedija. XI t. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 48.

Nuorodos

redaguoti