Krikščionis demokratas

Krikščionis Demokratas – Lietuvos krikščionių demokratų žurnalas, leistas 19271929 m. Kaune.

Pirmasis numeris, 1927 m.

Istorija redaguoti

Leidėjas Lietuvos krikščionių demokratų partijos Centro komitetas. Spausdino A. Bako, Žaibo spaustuvės Kaune. Išėjo 12 numerių.

Rašė apie partijos uždavinius, informavo apie Lietuvos vidaus ir užsienio poliuką, svarstė socialinius klausimus. Bendradarbiavo Leonas Bistras, Valdemaras Černeckis, Magdalena Draugelytė-Galdikienė, Juozas Grušas, Petras Kuraitis, M. Marčiulaitis, Mečislovas Reinys, A. Pakalniškis. [1]

Redaktorius – kunigas Mykolas Krupavičius.

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 246 psl.