Krikščionis demokratas

Krikščionis Demokratas – Lietuvos krikščionių demokratų žurnalas, leistas 19271929 m. Kaune.

Pirmasis numeris, 1927 m.

IstorijaKeisti

Leidėjas Lietuvos krikščionių demokratų partijos Centro komitetas. Spausdino A. Bako, Žaibo spaustuvės Kaune. Išėjo 12 numerių.

Rašė apie partijos uždavinius, informavo apie Lietuvos vidaus ir užsienio poliuką, svarstė socialinius klausimus. Bendradarbiavo Leonas Bistras, V. Černeckis, Magdalena Draugelytė-Galdikienė, Juozas Grušas, Petras Kuraitis, M. Marčiulaitis, Mečislovas Reinys, A. Pakalniškis. [1]

Redaktorius kunigas Mykolas Krupavičius.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 246 psl.