Kretingos rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kretingos rajono savivaldybės tarybaKretingos rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 4150 7
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 4125 7
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1797 3
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1638 3
12 Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Lietuvių tautininkų sąjungos koalicija (LPKTS ir LTS) 1417 3
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 863 2
14 Lietuvos liberalų sąjunga 387 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Juozas Pelionis LKDP 1
Feliksas Grabys LKDP 2
Jonas Petrauskas LKDP 3
Vida Genovaitė Paulauskienė LKDP 4
Antanas Staškauskas LKDP 5
Juozas Šakinis LKDP 6
Alioyzas Pocius LKDP 7
Vytolis Kučinskas TSLK 1 iki 1995 m. birželio 22 d.
Petras Jonas Mažeika TSLK 2
Elena Petrošienė TSLK 3 iki 1996 m. gruodžio 18 d.
Bronislava Juzuitienė TSLK 4
Emilija Žiubrienė TSLK 5
Pranas Didaronkus TSLK 6
Petras Petrošius TSLK 7
Stanislovas Lukoševičius TSLK 8 nuo 1995 m. birželio 22 d.
Juozas Mažeika TSLK 9 nuo 1996 m. gruodžio 18 d.
Alfonsas Šimkus LCS 1
Arvydas Stasiūnaitis LCS 2
Jonas Bertužis LCS 3
Valerijonas Kubilius LDDP 1
Genė Šoparienė LDDP 2
Algirdas Naraškevičius LDDP 3
Antanas Švitra LPKTS ir LTS 1 iki 1996 m. gruodžio 18 d.
Julius Kanarskas LPKTS ir LTS 2
Vilhelmina Daugėlienė LPKTS ir LTS 3
Jonas Šilinskas LPKTS ir LTS 4 nuo 1996 m. gruodžio 18 d.
Alfonsas Algimantas Zaliapugas LVP 1
Petras Jurgutis LVP 2

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Juozas Pelionis, jo pavaduotoju Petras Jonas Mažeika. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Rolandas Rumšas.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2022-03-02 iš Wayback Machine projekto.