Kredito rizika

Kredito rizika – rizika, kai viena iš sandorio šalių gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų ir dėl to kita šalis gali patirti nuostolių.[1]

Finansų rinkų sistemojeKeisti

Kredito rizika finansų rinkų sistemoje apibrėžiama kaip tikimybė, kad tam tikri finansų sistemos segmentai gali patirti reikšmingų nuostolių dėl skolininkų įsipareigojimų nevykdymo. Vienas iš rodiklių, atspindintis investuotojų kredito rizikos vertinimą, yra aukšto pajamingumo (angl. high yield) obligacijų ir JAV vyriausybės obligacijų pajamingumų skirtumas (angl. spread). Kuo mažesnis tas skirtumas, tuo mažiau, investuotojų vertinimu, kredito rizikos šiame įmonių obligacijų segmente.[2]

Bankų sistemojeKeisti

Kredito rizika – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.[3] Pagal Europos Centrinį Banką tai rizika, kad kita sandorio šalis neatsiskaitys už visą įsipareigojimo sumą suėjus atsiskaitymo terminui arba kada nors vėliau. Kredito riziką sudaro išlaidų kompensavimo rizika, pagrindinė rizika, taip pat rizika dėl to, kad bankas negali atsiskaityti.[4]

Taip pat skaitykiteKeisti

IšnašosKeisti

  1. VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos institutas: „IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS“
  2. Versus: Investavimo rizikų anatomija Archyvuota kopija 2010-12-11 iš Wayback Machine projekto.
  3. Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442, 2 psl.)
  4. Europos Centrinis Bankas (ECB) 2006: 2006 metų ataskaita. 242 psl.