Kovos mašina

Kovos mašina – ratinė ar vikšrinė mašina, paprastai visiškai ar iš dalies šarvuota (tokia vadinasi šarvuotoji kovos mašina), skirta dalyvauti mūšyje. Mašina ginkluota, aprūpinta navigacijos, ryšių, veiksnumo palaikymo įranga.

Nešarvuota kovos mašina – raketinis-patrankinis oro gynybos kompleksas Pancir-S1 (Rusija)

Egzistuoja ir nešarvuotos kovos mašinos, bet tai šiais laikais dažniau yra oro gynybos mašinos, pvz., sunkvežimio bazėje sukonstruotas raketinis – patrankinis oro gynybos kompleksas Pancir-S1 (Rusija), dar žinomas kaip SA-22 Greyhound.

Kovos mašinų paskirtis:

  • Kautis su priešu, naikinant jį ugnimi ir vikšrais – tankai, savaeigės, pėstininkų kovos mašinos ir kt.
  • Pervežti karius mūšio lauke – šarvuotieji transporteriai, pėstininkų kovos mašinos
  • Atlikti žvalgybą, įskaitant techninę (cheminio, biologinio, radioaktyviojo užteršimo; artilerijos pozicijų nustatymas ir kt.) – žvalgybiniai šarvuočiai
  • Evakuoti pamuštas kovos mašinas ar jas remontuoti apšaudant priešui – šarvuotosios evakuacinės ir remonto mašinos
  • Aprūpinti kitas kovos mašinas mūšio lauke šaudmenimis – pvz., užtaisymo mašinos, kurios atveža raketas ir jomis užtaiso raketines zenitines savaeiges, bet stingant laiko ir pačios gali iššauti pervežamas raketas į oro taikinius.
  • Naikinti užtvaras, išminuoti minų juostas, užpilti prieštankinius griovius ir pan. – inžinerinės kovos mašinos

Kovos mašinos suprojektuotos jas maksimaliai pritaikant atlikti numatytas funkcijas. Tačiau kovos veiksmuose kartais dalyvauja ir savadarbės apginkluotos (kartais ir šarvuotos) nekarinės mašinos (angl. technical, rus. техничка).

NuorodosKeisti