Kostas Sabonis

Kostas Sabonis
Gimė 1891 m.
Mančiūnų k., Alovės apylinkėje, Alytaus apskr.
Mirė 1963 m. kovo 27 d. (~72 metai)
Čikagoje, IL-JAV
Sutuoktinis (-ė) Leokadija Simėnaitė (18931990)
Vaikai Robertas, Ričardas
Veikla vargonininkas, dainininkas, chorvedys.

Kostas Sabonis (1891 m. Mančiūnų kaime, Alovės apylinkėje, Alytaus apskr.1963 m. kovo 27 d. Čikagoje, Iinojuje, JAV) – vargonininkas, dainininkas, chorvedys.

BiografijaKeisti

Vargonuoti mokėsi pas Fydą Alytuje, o sulaukęs 18 metų pradėjo vargonininkauti Ūdrijoje. 1909 m. atvykęs į JAV, vargonininkavo Šv. Vincento lietuvių parapijoje Pitsburge ir mokėsi dainuoti konservatorijoje pas prof. Wietzelj ir Barnesą. Koncertavo kaip solistas, vaidino operetėse, vadovavo parapijos ir Lietuvos Vyčių chorams.

Nuo 1920 m. vargonininkavo Šv. Jurgio ir Aušros Vartų lietuvių parapijose Čikagoje.

Nuo 1926 m. Dievo Apvaizdos ir Visų Šventųjų lietuvių parapijų Čikagoje vargonininkas. Visur buvo suorganizavęs ir chorus, kuriuos išmokė daug giesmių ir dainų, taip pat mišių ir mišparų. Chorai giedojo bažnyčiose, koncertavo ir dalyvavo įvairiuose tautiniuose renginiuose.

Nuo 1914 m. buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 1920 m. išrinktas Centro valdybos vicepirmininku. Jo žmona Leokadija Simėnaitė (18931990 m.) buvo smuikininkė, vargonininkė ir pedagogė, nuo 1947 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narė. Sūnūs Robertas ir Ričardas irgi muzikai – vargonininkai ir chorvedžiai, ALRK Vargonininkų sąjungos nariai, dukra Silva – pianistė. 1913 m. tėvas, motina ir duktė sudarė Sabonių trio ir su juo daug koncertavo.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.