Kosmos (žurnalas)

Kosmos – gamtos mokslų žurnalas, ėjęs 19201940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Iki 1925 m. buvo leidžiamas nereguliariai, nuo 1926 m. – kas mėnesį. 19291937 m. leido priedą jaunimui „Gamtos draugas“. Spausdino „Šviesos“ spaustuvė.

Spausdino astronomijos, botanikos, chemijos, geografijos, geologijos, hidrologijos, klimatologijos, matematikus ir kitų mokslų straipsnius.

Leido ir redagavo Pranas Dovydaitis, Petras Avižonis, administratorius Pranas Mantvydas.

Bendradarbiavo Kazimieras Bieliukas, Pranciškus Būčys, Antanas Gylys, Tadas Ivanauskas, Viktoras Jasaitis, Antanas Juška, Bernardas Kadatis, Steponas Kolupaila, Antanas Minkevičius, Kazys Pakštas, Česlovas Pakuckas, Antanas Puodžiukynas, Aleksandras Račkus, Paulius Slavėnas, Kazys Sleževičius, Pranciškus Baltrus Šivickis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 243 psl.