Konsulinė tarnyba

Konsulinė tarnyba (tam tikrose valstybėse) – valstybės tarnybos dalis, kuri per konsulinės tarnybos institucijas įgyvendina ir vykdo Respublikos Prezidento, Parlamento bei Vyriausybės nustatytą konsulinę bei iš dalies – užsienio politiką.

Konsulinė tarnyba atliekama konsulinėse įstaigose (foto - Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge)

Įvairios sistemos redaguoti

Šveicarija redaguoti

Šveicarijoje Konsulinė ir Diplomatinė tarnybos yra atskirtos. Egzistuoja konsuliniai rangai, konsulinė karjera, kai kur diplomatai neatlieka konsulinių funkcijų. Kartu abi tarnybos sudaro vientisą Užsienio reikalų (sistemos) tarnybą, kuriai priklauso Užsienio reikalų ministerijoje bei Užsienio reikalų ministerijai atskaitingose diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose dirbantys konsulai ir diplomatai.

Lietuva redaguoti

Konsulinei (kaip ir diplomatinei) tarnybai vadovauja užsienio reikalų ministras.

Lietuvos (kaip ir daugumos valstybių) Konsulinė tarnyba yra integruota į diplomatinę tarnybą ir nėra išskiriama kaip tokia. Diplomatai kartu atlieka ir konsulines funkcijas, eidami atitinkamas pareigas diplomatinėje atstovybėje.

Nuorodos redaguoti