Konservatyvusis judaizmas

Konservatyvusis judaizmas – modernioji judaizmo religijos pakraipa, atsiradusi XX a. Europoje ir JAV. Modernusis judaizmas mažiau remiasi Toros ir Talmudo įstatymų mokymu, labiau pripažįsta žmonių teises į laisves, atsisako senųjų Kašer maisto ruošimo papročių bei realiau žiūri į šiuolaikinį gyvenimą. Konservatyvųjį judaizmą išpažino kai kurie Lietuvos žydailitvakai.