Konservatorija (it. conservatorio, iš lot. conservare 'išsaugoti') – muzikos profilio mokykla, kurioje rengiami muzikai (muzikos atlikėjai, muzikos pedagogai ir kt.).

Maskvos valstybinė P. Čaikovskio konservatorija

Lietuva redaguoti

Konservatorija Lietuvoje yra bendrojo lavinimo mokykla. Pagrindinė konservatorijos veiklos sritis – formalusis švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis mokymas. Konservatorija vykdo profesinės linkmės akredituotos pagrindinio ugdymo programos dalį ir muzikinio ugdymo, taip pat vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (pvz. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija). Sovietiniais metais konservatorijos buvo aukštosios (muzikos) mokyklos.


Vokietija, Austrija, Šveicarija redaguoti

Konservatorijos, turinčios aukštosios mokyklos statusą, Vokietijoje ir Austrijoje yra vadinamos muzikos aukštosiomis mokyklomis (Hochschule für Musik), Šveicarijoje – Konservatorium, Musikhochschule arba Musikakademie. Baigus jas suteikiamas aukštasis išsilavinimas, išduodamas diplomas.

Nuorodos redaguoti