Konkurencinė žvalgyba

Konkurencinė žvalgyba (angl. Competitive-Intelligence, CI) – informacijos apie konkurentus rinkimo teorija ir praktika.

Apie 70-80 proc. CI medžiagos yra viešai prieinama – internete, spaudiniuose, atskleidžiama komunikacijos, renginių metu.

Informacija apie įmonę ir jos konkurencinius pranašumus visada buvo svarbi ir domino ne tik jos vadovus. Tai gali tapti vienu strateginių pranašumų, jei informacija yra tinkamai panaudojama.

Pavyzdžiui, JAV listinguojamos bendrovės privalo pagal Sarbanes-Oxley-Act savo akcininkams per 48 h pranešti apie įvykius ir žinias, svarbias įmonės ateičiai ir konkurencigumui.

Literatūra Keisti

Nuorodos Keisti