Kondominiumas

Kondominiumas yra teritorija, lygiai valdoma daugiau nei vienos valstybės. Tokių atsirado kolonializmo laikais, dabar jau nebeliko. Kondominiumų valdymas visada buvo sudėtingas, dažnai juose egzistuodavo po pora tokių institucijų kaip paštas, vėliau nacionalinis radijas ir panašiai. Žinomesni kondominiumai buvo Anglijos ir Egipto Sudanas (dabar nepriklausomas Sudanas), Andora – pastaroji kondominiumo bruožų turi ir dabar, mat ją valdo Prancūzijos ir ispanų siųsti atstovai, tačiau dabar jie turi tik reprezentacinę valdžią, kitaip, nei buvo anksčiau.