Komunistas (žurnalas)

Komunistas – LKP CK leidinys, ėjęs 19181932 m., 1941 m. ir 19451990 m.

Istorija redaguoti

Pradėtas leisti 1918 m. balandžio 6 d. Voroneže kaip Rusijos komunistų partijos (bolševikų) lietuvių sekcijų Centro biuro žurnalas. 1918 m. Voroneže išėjo 32 numeriai. 1918 m. gruodžio 20 d. – 1919 m. balandžio 18 d. leistas Vilniuje kaip Lietuvos ir Baltarusijos KP CK laikraštis; išėjo 49 numeriai. Vilnių okupavus lenkams, 1919 m. gegužės 11 – rugpjūčio 24 d. leistas Daugpilyje; išėjo 20 numerių. Nuo 1919 m. rugsėjo 13 d. ėjo Smolenske, nuo 1919 m. lapkričio 25 d. – žurnalas. Raudonajai armijai užėmus Vilnių, 1920 m. liepos 20 d. – rugpjūčio 27 d. vėl leistas Vilniuje kaip laikraštis; išėjo 25 numeriai. Nuo 1920 m. spalio 28 d. vėl ėjo Smolenske, iš pradžių kaip LKP Užsienio biuro, nuo 1923 m. vasario – kaip LKP CK organas. 1928 m. rugpjūčio mėn. – 1932 m. gruodžio mėn. leistas Tilžėje kaip žurnalas. Iš viso išėjo 258 numeriai. Tiražas 900–6000 egz. Platintas daugiausia nelegaliai.

Redagavo Zigmas Angarietis ir Vincas Kapsukas. Redakcinėje kolegijoje įvairiu metu buvo Juozas Opanskis, Karolis Požela, Karolis Didžiulis, Ignas Gaška.

Žurnalo leidimas buvo atnaujintas 1941 m. Prieš karo pradžią išėjo 2 numeriai, kuriuos suredagavo Kazys Preikšas.

19451990 m. Vilniuje lietuvių ir 19461990 m. rusų kalba kaip atkurtas 19181932 m. bei 1941 m. ėjęs to paties pavadinimo leidinys, leistas LKP CK mėnesinis teorinis ir politinis žurnalas. Tiražas 1981 m. – 65 300 egz. lietuvių kalba ir 7900 egz. rusų kalba, 1985 m. – 78 000 egz., 1986 m. – 72 600 egz. lietuvių k. ir 9500 egz. rusų k., 1990 m. – po 17 900 egz. lietuvių ir rusų k. [1]

Vyr. redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 238 psl.